Optimummetoden

Exempel på problem som Optimummetoden löser effektivt

Ländryggsproblematik av olika slag

Återkommande ryggskott

Spänningar i axlar/nacke/skuldra

Käkledsproblematik

SI-led besvär, foglossningar

Hopparknä, löparknä 

Benhinnebesvär

Hälsporre-Ishias, falsk ishias och piriformissyndrom

Vid första besöket gör vi en grundlig analys samt går igenom din bakgrund. Härefter görs behandling om det krävs. Du får också ett individuellt skapat träningsprogram utifrån vad som uppkommit i analys och behandling. Detta program gör du sedan som hemträning. Två till tre besök behövs normalt för att komma åt de mest grundläggande obalanserna.

Fantastiska Optimum-metoden

Världens enklaste logik, vi har ett naturligt sätt att röra oss och hålla kroppen upprätt som belastar kroppens leder muskler såsom det är tänkt. Vid detta rörelsemönster uppstår inga skador eller värk. Optimum-metoden är en metod som bygger på att hitta grundorsaken till problemet och hitta tillbaka till vår naturliga hållning som småbarn och naturfolk har. Med en speciell typ av behandling och postural träning, återställer vi kroppens naturliga balans och förmåga att fördela belastning rätt. Vi åtgärdar grundorsaken till problemet istället för att bara lindra symptomen. Normalt behövs det ca 2-3 behandlingar/besök för att komma tillrätta med ett problem.

  • Vid ditt första besök vill jag höra om din besvärshistorik och vi pratar igenom vad du vill ha hjälp med.
  • Därefter gör jag en hållningsfotografering, gånganalys och ett antal andra funktionstester för att hitta dina muskulära obalanser.
  • Ofta är vårt nervsystem lite ur balans när vi har ett problem, vid såna tillfällen utför jag då precisa behandlingsåtgärder för att kunna åtgärda dina muskulära obalanser.
  • Utifrån behandling och funktionsanalysen gör jag ett skräddarsytt träningsprogram för att kroppen ska läka och stärkas.
  • Efter ca 14 dagar ses vi igen och gör funktionstest och justerar träningsprogrammet och efter ca 3 behandingar inkl träningsprogram blir du besvärsfri och får bestående resultat.