Bokning

Gör så här för att boka:

  1. Registrera dig på momoyoga.com/highersense
  2. Under Pricing, välj önskat kort (produkt)
  3. Under Schema bokar du sedan dina klasser (Du som köper kurs blir automatiskt inbokad på alla tillfällen i kursen, och behöver inte göra detta steg.)
Schema