Högkänslighet

Tänk om vi har en FANTASTISK kraft och kapacitet – och att den bara ser helt annorlunda ut än vad vi trott!

Dain Heer

15-20% av världens befolkning (och över 100 arter bland djuren) känner igen sig i karaktärsdragen som beskriver Highly Sensitive Persons (HSP:s).

HSP är ingen diagnos. Du kan känna igen dig i alla personlighetsdragen eller bara några som du känner väldigt starkt. Många finner stor lättnad i att känna igen sig i karaktärsdragen som de kanske hela sina liv upplevt som annorlunda från andras, och därmed på något sätt fel. Intressant att komma ihåg är att hela 42% inte alls känner igen sig i högkänslighetsdragen, och därmed kan ha svårt att förstå vad det innebär.
I stora drag är karaktärsdragen:

D – Djup bearbetning av information och stimuli. Vi ser komplexiteten i allt och har en djup förståelse för bakgrunden till olika situationer. Det gör oss till naturliga rådgivare med styrkan att se bortom det som syns vid första anblick. Vi kan tendera att övertänka, väga konsekvenser fram och tillbaka till den grad att det hindrar oss överdrivet i vårt beslutsfattande då alla alternativ överväldigar oss. Samtidigt är högkänsligas djupa bearbetningsförmåga det som skapar hennes tendens att njuta djupt av musik eller konst, och att, mer än andra, förstå komplexiteten bakom problem.

O – Over arousal. Högkänsliga blir exalterade på ett sätt som överväldigar oss. Djupt engagemang och en stark önskan att leverera och vara till lags kan göra oss så intensiva att vi inte mäktar med uppgiften, eller oss själva. Att lära känna sitt behov av återhämtning är en nyckel.

E – Emotional intelligence – Högkänsliga känner andras känslor och tar in och påverkas av andras energier.

S – Saknar filter. I varierande grad går stimuli ”rakt in” i stället för att filtreras eller medvetet kunna väljas bort. Ljus, ljud, folksamlingar, odefinierbart brus från en fotbollsmatch på TV, kan få oss att intensivt längta efter tystnad eller dra oss undan. Andras lidande och händelser utanför vår kontroll påverkar oss starkt och våldsamma filmer eller en nyhetssändning med negativt innehåll överväldigar oss mer än andra.

Ja, jag känner igen mig! Vad kan jag göra?
Det finns förstås inte en formula för alla, men att erkänna och ta in möjligheten att livet inte är till för att överväldiga oss, utan motsatsen, och att vi har möjlighet att skapa ett liv där vi kan blomstra, må bra och få använda alla de gåvor det innebär att vara högt känslig och högt medveten, är ett fint första steg.


För mig har medvetenheten omkring min högkänslighet kommit smygande i min yogapraktik. Genom yogan ägnar jag mig åt att få syn på vem jag verkligen är, och vad jag behöver och längtar efter.
Jag började med små justeringar:

  • hörlurar till barnen (och till mannen vid sport på tv)
  • inte boka upp helgerna
  • tillåta mig att tacka nej
  • tillåta mig att sova en stund på eftermiddagen
  • tillåta mig att jobba hemifrån i ett tyst hus
  • öva mig på att andas och sova på saken innan jag ”måste reda ut” en situation


Det är en livsomvälvande upplevelse att upptäcka att man kan och får lov att skapa sitt liv så att det funkar för en själv, i stället för att gång på gång försöka anpassa sig till hur vi tror att det borde vara.


Vad mer är möjligt?

Är du högkänslig? Gör vårt självtest: Självtest högkänslighet

Highersense finns för att
  • bidra till att människor som känner igen sig i karaktärsdraget HSP (Highly Sensitive Person), kan leva sina största liv, även om världen kan kännas överväldigande ibland.
  •  …öka medvetenheten i den här världen. Vi önskar oss en högre “sense” i betydelsen medvetenhet, där vi hittar och lever efter våra värderingar, sådana som de är när vi skalat av lagren som ålagts oss genom vår uppväxt, vår överfyllda vardag, krav och normer utifrån.

Vad mer är möjligt?

Highersense grundare

Linda Sjöholm, grundare, är högkänslig terapeut och yogalärare, specialiserad inom tanke-och känslohantering, energiförståelse, medvetandeutveckling och högkänslighet.

“Nu flyger jag! Jag har släppt vad alla andra tycker och tänker. Och det jag märker är att ju tryggare jag blir i mina egna val, desto lättare är det för andra att förhålla sig till mig, att ha tillit.”

Linda har gjort karriär i linje med sin universitetsutbildning inom Organisationspsykologi, som HR-chef, ledarskapskonsult och chef inom utbildning och support. 

“Jag har alltid älskat att jobba, älskat att se människor växa, att se organisationer få liv och mening.”

I ett snurrande ekorrhjul har högkänsligheten gjort sig påmind. Som många andra högkänsliga, känner Linda ena dagen att hon briljerar, och dagen därpå vill krypa ihop till en boll under täcket. Intrycken blir för många, prestationsdjävulen pockar hela tiden på, de dömande tankarna kring den egna  insatsen maler dag som natt.

Har jag gjort tillräckligt?

Duger jag?

Varför sa jag så? 

“Även om högkänsligheten gör att jag behöver dra mig undan när världen blir överväldigande, och att risken är stor att jag bränner ut mig om jag inte tar hand om mig eller får gehör i min omgivning, så älskar jag min och andras högkänslighet. Den gör oss levande, luftiga, lyckliga, och hjälper oss att förstå sådant om ingen annan ser. Högkänsliga är ofta det mest intressanta umgänget, med flest spännande perspektiv.”