Highersense

Talangen och känslan för att leda andra har vi högkänsliga medfödd. Men kraven det innebär att sitta i mitten av organisationens krav och medarbetarnas önskemål och olikheter, kan vara överväldigande.

Ofta är vi högkänsliga medvetna om förändringar som behöver göras långt innan andra är det, och det tär på oss att se på konsekvenserna av att det inte händer.

Tänk om det finns ett mer lekfullt sätt att ta sig an sin roll. Med lite mindre tyngd. Tänk om det inte måste vara jobbigt att jobba? Tänk om det finns sätt att låta det som är du, verkligen du, expandera, istället för att lägga all kraft på att anpassa dig.


Coachingprogrammet löper över ett år med följande innehåll:

  • Nuläge – ocensurerat. Också det vi egentligen inte vill se.
  • Drömläge – hur skulle du vilja att det var? Tydligt, konkret, utan förbehåll.
  • Förändringsprocess – vad ska till?
  • Tanke och känslohantering – verktyg och övningar.
  • Personligt yoga och meditationsprogram
  • Hållbarhet
Metod:
  • 12 x vägledande samtal a 90 min
  • Litteratur för fördjupning
  • 1 x 3 dagars Retreat för högkänsliga
  • Yoga och meditation enligt individuell plan

Investering: 39 000 exkl. moms