Kinesiologi
KORTFATTAT OM KINESIOLOGI

Holografisk Kinesiologi HKT, behandlar inte vid symptomen, utan undersöker vad det är som hindrar kroppens egna processer att lösa olika tillstånd. Behandlingen stärker kroppen så att den kan rensa ut gifter, balansera hormoner och justera nervsystemets signaltrafik i kroppen. Det sker bland annat med hjälp av akupunktur och näringstillskott som är anpassade exakt i dos och sort för att passa varje klient. Genom att under behandlingen kontrollera att kroppen/nervsystemet är i kommunikation och förstår, säkerställs att hela kroppen förstår behandlingen och blir därför så exakt som möjligt för just dig.

Om HKT Kinesiologi

Klinisk Kinesiologi är främst utvecklat av George Goodheart och Alan Beardall utifrån kiropraktin och osteopatin och läran om nervsystemet. En kinesiolog använder manuell muskeltestning som undersökningsmetod, en metod där man kommunicerar med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna.

Muskeltestning fungerar eftersom det i hela kroppen, i alla vävnader, finns nervceller som sänder information till centrala nervsystemet och hjärnan om vad som händer i området där nervcellen sitter. Denna information bearbetas av hjärnan som i sin tur ger ut signaler till körtlar, organ, muskler som i sin tur skickar tillbaka information till hjärnan. Varje signal skickas ut och tillbaka med hjälp av en elektrisk impuls på 0,55 millivolt.

När en kinesiolog testar en muskel läggs ett svagt tryck som ökar från 0 till ca 5kg på till exempel en arm i en specifik riktning för att komma åt en speciell muskel. Tanken är att nervsystemet skall skicka fler och fler signaler till muskelfibrerna för att kunna behålla positionen. Om det inte går är det något som inte stämmer. Det kan vara muskeln i sig, nerverna som skickar signalerna, tolkningen av signalerna eller ett organ eller körtel som hör till muskeln som gör att det inte går att hålla emot. På detta sätt kan kinesiologen ta reda på vad som stör och vad det beror på.

HUR GÅR EN BEHANDLING TILL?

Du ligger på en behandlingsbänk med kläder på.  Inte så sällan kommer människor och är sneda i kroppen. Det är ett tydligt tecken på att nervsystemet signalerar att det är något fel, en obalans i kroppen.

För att komma djupare ner i kroppen bortom symptomen börjar man med att göra kroppen rak och få nervsystemet att fungera bättre. Man måste börja med att lätta på det de ytliga spänningarna innan man kan gå djupare in i kroppen.

När kroppen är rak går vi igenom alla kroppens organ, muskler och körtlar systematiskt genom en speciell diagnosmetod (som är utvecklad av Ulf Kilman, HKT kinesiologi). I testerna ser vi vad som är viktigast och ger mest effekt. Ofta är det ett organ som behöver stärkas och dess kommunikation med nervsystemet. Om toxiner är involverade, vad behöver kroppen isåfall för att klara av att eliminera dessa och läka problemet? Har man problem med något så har kroppen oftast tappat bort information, har för dålig näringsstatus och/eller för lite energi för att lösa upp, ta bort och reparera sig själv.
Efter diagnosen är ställd gör vi en behandling utifrån det som kommit upp i undersökningen. För varje lager vi hjälper kroppen att skala av ökar energinivån, immunförsvaret blir starkare och kroppen och psyket stärks.

 

KORTFATTAT OM OPTIMUMBEHANDLING

Vid första besöket gör vi en grundlig analys samt går igenom din bakgrund. Härefter görs behandling om det krävs. Du får också ett individuellt skapat träningsprogram utifrån vad som uppkommit i analys och behandling. Detta program gör du sedan som hemträning. 2 besök behövs normalt för att komma åt de mest grundläggande obalanserna

Fantastiska Optimum-metoden

Om du har värk, ont eller annat problem med fötter, knä, rygg, nacke eller axlar så kan jag hjälpa med behandling och specifika övningar som rättar till obalansen. Jag är utbildad i optimum-metoden som är en fantastisk metod som innefattar analys, behandling och anpassade kroppsövningar.

Världens enklaste logik, vi har ett naturligt sätt att röra oss och hålla kroppen upprätt som belastar kroppens leder muskler såsom det är tänkt. Vid detta rörelsemönster uppstår inga skador eller värk. Optimum-metoden är en metod som bygger på att hitta grundorsaken till problemet och hitta tillbaka till vår naturliga hållning som småbarn och naturfolk har. Med en speciell typ av behandling och postural träning, återställer vi kroppens naturliga balans och förmåga att fördela belastning rätt. Vi åtgärdar grundorsaken till problemet istället för att bara lindra symptomen. Normalt behövs de ca 2-3 behandlingar/besök för att komma tillrätta med ett problem.

  • Vid ditt första besök vill jag höra om din besvärshistorik och vi pratar igenom vad du vill ha hjälp med.
  • Därefter gör jag en hållningsfotografering, gånganalys och ett antal andra funktionstester för att hitta dina muskulära obalanser.
  • Ofta är vårt nervsystem lite ur balans när vi har ett problem, vid såna tillfällen utför jag då precisa behandlingsåtgärder för att kunna åtgärda dina muskulära obalanser.
  • Utifrån behandling och funktionsanalysen gör jag ett skräddarsytt träningsprogram för att kroppen ska läka och stärkas.
  • Efter ca 14 dagar ses vi igen och gör funktionstest och justerar träningsprogrammet och efter ca 3 behandingar inkl träningsprogram blir du besvärsfri och får bestående resultat.
OM ULRIKA
200 h teacher training – Yogayama 2013
80 h Yinyoga vidareutbildning, Ulrica Norberg, Ishtayoga institute – 2013
80 h insightyoga teacher training inom yinyoga och hathayoga
– Sarah Power – 2015
Kortare vidareutbildning i yinyoga för Magdalena Mcweld -löpande
Kinesiologi utbildning för Ulf Kilman, Kilmaninstitutet, 2017-18
Optimumterapeut – optimummetoden – utbildning 2018-19
Basmedicin motsvarande 60 poäng – 2016
Yinyoga utbildning steg 2 för Biff Mithoefer – 2019
Näringsfysiologi – 2019-21
Ashtangayoga teachertraining m Anna Bjärkvik – 2021