Highersense

20 tecken på att du är högkänslig

20 tecken på att du är högkänslig En högkänslig person (HSP) upplever världen annorlunda än andra. På grund av medfödda karaktärsdrag, är HSPs mer medvetna om små detaljer och bearbetar information djupt. Detta betyder att de tenderar vara kreativa, insiktsfulla och empatiska, men det betyder också att de har lägre tröskel än andra att påverkas […]