Highersense

Senioryoga 65+ – Gemenskap!

Tid:

Måndagar och Torsdagar 10.00-11.15. Start 8 januari 2024.

Nytt för i år! Enligt önskemål! Du kan gå en eller två gånger i veckan!

Pris:

En gång/vecka: 1950 kr (Medlem i SPF 1750 kr).

Två gånger/vecka: 3000 kr

Plats: Hot Yoga Lomma, Strandvägen 89

Yoga för seniorer som önskar ett sammanhang och en gemenskap där vi fokuserar på hälsa och välmående utan krav eller måsten.

Yogan hjälper till att bibehålla och utöka rörlighet i kroppen, elasticiteten i lungorna och lugnet i sinnet.

Alla övningar anpassas efter individen och kan utföras sittande på stol om golvet känns långt borta. Det är aldrig för sent att börja med yoga. Rummet är uppvärmt till behagliga 25 grader, vilket främjar ledernas rörlighetsförmåga.

Medtag egen yogamatta eller köp en i studion.

Leds av: Ulrika Säljeby

Seniorer erhåller 20% rabatt på 10-kort, 6 mån-kort och 12-månkort.

Välkommen!

Recommend
Share
Tagged in