Highersense

Warm Pilates Core & Glutes

A full-body sculpt and toning class focusing on the deep abdominals and gluteal muscles. This class is designed to challenge your alignment, stability and control and make your abs and glutes feel the burn.

Modifications are always available. Open to all levels.

Klassen är på svenska med lite blandning av engelska. 😉

Avbokning sker senast 8h före utsatt tid, och du behåller då ditt klipp till valfritt annat tillfälle inom kortets giltighetstid🧡.